Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

תקן לאסלה

מיקום האסלה בשירותים/מקלחת וגובה האסלה נקבעים ע"י תקנים.

הרבה פעמים דיירים לא אוהבים להשתמש באסלות מסויימות, כשהייתי בדירה שהדיירים גרים כבר שנה בדירה והם רצו לבטל את שירותי האורחים, קראו לי כדי לבדוק האם אפשר להרוס קיר ומה יהיה עבודות ההמשך לאחר שבירת הקיר, שאלית למה אתם מבטלים את שירותי האורחים, התשובה הייתה כי הם לא בשימוש. בדקתי את השירותים והם לא היו לפי התקן. היקשתי מהדייר לקרוא לקבלן לתקן את האסלה , ולאחר התיקון התחילו הדיירים להשתמש בשירותים.

חשוב מאוד מיקום האסלה ביחס לקירות וגובה האסלה.

רצוי לקחת בדק בית לבצע בדיקה בקבלת הדירה על מנת לגלות ליקויים כיוון שהדיירים לא מכירים את כל התקנים.

מרחק לא תקין של האסלה מהקיר

מרחק לא תקין של האסלה מהקיר

גובה לא תקין של האסלה

גובה לא תקין של האסלה

גובה לא תקין של האסלה