Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

איטום קופסאות ביקורת

בחדרי מקלחות ושירותים היכן שיש קופסאות ביקורת וקופסאות ריח בהרבה דירות לא מבוצע איטום בין הקופסא לריצוף.ליקוי זה לא תמיד בולט לעין ולא מקבל התייחסות נכונה. מים במשך הזמן בגלל השטיפות או מים שנשפכים לרצפה בזמן מקלחת חודרים דרך החיבור בין הקופסא לריצוף ויוצרים רטיבות מתחת לריצוף. רטיבות זאת יכולה להשאר תקופה מסוימת אך בשלב כלשהו היא תתחיל לעשות בעיות (רטיבות בקירות, תפרחת בפוגות הריצוף ואף רטיבות אצל השכן מלמטה) לכן חשוב לאתר את הליקוי הזה ולטפל בו לפני הכניסה לדירה.

ריווח בין הריצוף לקופסאת ביקורת - מעבר למים אל מתחת לפני הריצוף

קופסאת ביקורת נמוכה מהריצוף

מעבר למים אל מתחת לריצוף