Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

הפרש מפלסים בין ריצוף הדירה לריצוף במקלחת

חשוב שריצוף המקלחת יהיה נמוך מריצוף הדירה. כאשר אנחנו מתקלחים ובמיוחד שיש ילדים בבית אז מים תמיד יוצאים מהמקלחת או מהאמבטיה ומרטיבים את הרצפה, כאשר יוצאים מים רבים המים מתחילים להתפרסעל פני הריצוף ולנזול לכיוון המקום הכי נמוך, ולכן חשוב שיהיה הפרש גבהיים בין הריצופים על מנת ולעצור את המים לכיוון ריצוף הדירה. כשאין מספיק הפרש בין הריצופים ומים עוברים את דלת האמבטיה זה גורם למטרד, וכל מקלחת מלווה ביציאת מים לכיוון הדירה, וגם הדירה שמתוכננת לאיזור ללא מים אין איטום מתחת לריצוף ויתחילו בעיות של רטיבות בקירות ואף להופעת סימני רטיבות בתקרת השכן מלמטה. לכן חשוב לדאוג בזמן הביצוע על בפרש מפלסים בין איזור רטוב (מקלחת) לאזור יבש (שאר הדירה). בתמונה רואים ליקוי של ריצוף ללא הפרש מפלסים בין מקלחת לדירה.