Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

איטום בין חיפוי קירות לריצוף

בחיבור בין חיפוי קירות לריצוף בא התקן ומחייב לעשות איטום בחומר גמיש. ברוב הדירות העובד שעושה את מילוי הרובה בין האריחים עושה גם את החיבור בין חיפוי הקירות לריצוף עם רובה, בגלל שיותר קל לו כי החומר כבר מוכן ובגלל חוסר ידע של התקן.

הבעיה כאשר עושים מילוי ברובה בגלל בתכווצות והתרחבות של האריחים ותזוזת המבנה הרובה מתנתקת ויוצאת מהמקום ואז נוצר ליקוי שדרכו יחדרו מים אל מתחת לריצוף ויתחילו בעיות של רטיבות.

בשימוש בחומר איטום גמיש בין חיפוי הקיר לריצוף החומר יודע לקבל את ההתכווצויות וההתרחבויות ואת תזוזת המבנה ולא נפתח וכך יוצר איטום טוב למשך זמן רב.

בתמונה רואים חיבור בין אריחי חיפוי קירות לריצוף שבוצע ע"י רובה, לאחר תקופה קצרה הרובה תתנתק ותצא ויהיה דרך למעבר מים למתחת לריצוף.