Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

שיפועים במרפסת

מרפסות השמש הם מרפסות שפתוחות וחשופות למזג האוויר,בקיץ חשופות לשמש (דבר שפוגע ברובה) ובחורף לגשמים.

שיפוע במרפסת שמש חייב להיות שיפוע תיקני כדי לאפשר למי הגשמים להתנקז במהירות לכיוון הקולטן ולא שיעמדו על הריצוף או יזרמו לכיוון הדירה. כאשר אין שיפוע נכון מי הגשמים עומדים ויוצרים שלוליות ולפעמים מי הגשמים נכנסים לדירה. יש לבצע בדיקה לשיפועי המרפסת במעמד קבלת הדירה מהקבלן כדי ואם יש ליקוי זה שיטופל בהקדם לפי החורף.

בצילום רואים מרפסת עם שיפוע לא תיקני (שיפוע של 0.6% במקום 1.0%).