Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

בעיות בחיבור מבנה חדש למבנה ישן

בעבודת בניה והתחברות בין מבנה חדש למבנה ישן יש לעבוד בצמוד להוראות ותוכניות מהנדס המתכנן. כל פרט שלא מבוצע לפי התוכנית או משתמשים בחומרים לא אכותים או בחומרים אחרים יגרמו בעתיד לליקויים שיהיה קשה לתקן אותם או ביצוע התיקון יעלה הרבה מאוד כסף ויגרום לעוגמת נפש לדיירים.

רצוי לקחת לפני ביצוע העבודה מפקח שילווה את ביצוע העבודה משלב בחירת הקבלן ועד סיום העבודות. המפקח צריך ללוות את ביצוע העבודה בכל שלבי הפרוייקט מתחילת העבודה (הכנת השטח לעבודה, סימון תוואי העבודה וביציקת יסודות וקורות קשר) דרך יציקת העמודים, הרצפות והתקרות, ועד עבודות הגמר (טיח, ריצוףאיטום וצבע ועוד...) וכניסת הדיירים לדירה.

כל חיסכון שיבוצע בזמן הבניה, שלא לפי פרטי המהנדס יגרם לאחר מכן להוצאה כספית יותר גדולה ולעוגמת נפש.

חשוב וכדי שבעבודות בניה או שיפוצים גדולים יהיה מפקח שילווה את הפרוייקט ויהיה האיש המקצועי שישמור על האינטרס של המזמין מול הקבלן ויעדכן אותכם בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ויתריעה על כל עיקוב שמתחיל.

בתמונות שמצורפות רואים סדקים שנוצרים בין התחברות מבנה חדש למבנה ישן שלא בוצע לפי תוכניות מהנדס ונצורים סדקים וחדירות מים בימים גשומים שקשה לתקן אותם בגלל שקיעות המבנה החדש לעומת המבנה הישן. כנראה שליקוי זה נוצר בזמן יציקת היסודות ללא פיקוח על עבודת הקבלן.