Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

סימני רטיבות בקירות פנים בדירה

הייתי בדירה שהדיירים סבלו מרטיבות בקירות פנים (עליה קפילרית). הם הזמינו בעלי מקצוע לאיתור מיקור הבעיה אך הפתרונות שקיבלו לא פתרו את הבעיה.

כשהיגעתי לדירה וביצעתי את הבדיקות ביקשתי להרים אריחים במקלחת כללית כדי לבדוק את האיטום בין חדר הרחצה (איזור רטוב) למסדרון (איזור יבש) לאחר שהרמנו את הריצוף ראיתי שאין איטום טוב בין חדר הרחצה למסדרון (היה חגורה נמוכה ואיטום לקוי). הנחתי את בעלי המקצוע שהיו בדירה מה לבצע ואיך לבצע את התיקון. לאחר ביצוע האטימה לאחר כשבועיים בוצע תיקוני שפכטל וצבע על הקירות.

בתמונה ניתן לראות לאחר פתיחת הריצוף את החגורה לפני התיקון ואת החגורה בגמר התיקון.