Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

בדיקה והוצאת דוח לבעיות איטום בין מבנה ישן לחדש


לאחר ביקור בדירה ובדיקת התפר בין המבנה הישן למבנה החדש, הוצאת חוות דעת להמשך הטיפול בתפר. במקביל התגלה כי קורה עליונה נחצבה וברזל עליון נפגע. הוכן פרט לתיקון הקורה כולל סיתות בבטון והוספת ברזלים עליונים ויציקת הקורה ולאחר מכן טיפול בתפר ותיקון האיטום.