Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

ש.ל.הנדסה - מפקח בניה ובדק בית

פיקוח לפני ביצוע יציקת תקרה בבית בראש העין.

למרות שיש פיקוח עליון של הקונסטרוקטור (מתכנן השלד) אני מבצע גם בדיקה של הברזל לפני היציקה לפי בקשת היזם וחותם ביומן העבודה על אישור יציקה .